Joomla sisu toimetaja

Joomla kodulehe kasutajana on palju valikuid, et millist sisu toimetajat kasutada. Joomlaga on kaasas WYSIWYG toimetaja, mida nimetatakse TinyMCE ja redigeerimisala näeb välja selline…

Joomla standardne tekstiredaktor

Selle toimetajaga on valikuvõimalused väga piiratud. Kasutada saab ainult üksikuid vahendeid – kirja stiil ja paigutus, loendus, süvendid, lingid, ankrud, pildid, põhitabelid, sümbolid ja võimalus kasutada HTML koodi.

Minu isiklik lemmik kodulehtede toimetamisel on JCE (Joomla Content Editor). Pealegi on see tasuta. Kui seda võrrelda Joomla standardse toimetajaga, siis siin on juba oluliselt rohkem võimalusi.

JCE tekstiredaktor

Lihtne sisu kopeerida

Artikleid kirjutades tehakse peamiselt viga, et kopeeritakse Microsoft Wordist või Excelist sisu otse kodulehele. See aga tähendab seda, et lisaks tekstile kopeeritakse ka selle vorming. Tavaliselt see vorming ei ühildu kodulehe üldise stiiliga ning tulemus ei ole kõige ilusam.

Selle vastu on lihtne tegevus. Kopeerides näiteks Wordi dokumendist mõnda teksti, tuleks see kleepida kodulehele Paste as Plain Text nuppu kasutades.

Teksti lisamine kodulehele

Pärast vorminguta teksti kleepimist tuleks see uuesti vormindada kodulehe enda vorminguid kasutades. Kuid see tegevus on kindlam ning lihtsam kui hakata Wordist kaasa tulnud vormingut parandama.

Mida kõik need nupud tähendavad?

Algul võib tunduda, et JCE toimetajas on liiga palju nuppe. Liikudes aga nupule, ilmub seda iseloomustav tekst. Enamik neist on üsna selged, kuna nende välimus sarnaneb teiste tekstitöötlustarkvaradega.

Mõned nuppudest võivad olla tuhmunud või hallikad, mis tähendavad seda, et neid sellel ajahetkel ei saa kasutada. Tüüpiline näide on kolmanda rea nupud, kus viimaseid 11 nuppu ei saa kasutada enne kui tabel on loodud. Need nupud on mõeldud tabeli ridade ja veergude kustutamiseks ning lisamiseks ning lahtrite ühendamiseks.

Mõned nupud on varustatud parempoose allasuunatud noolega, kust saab teha rippmenüüst sobivaid valikuid (näiteks stiil, font või fondi suurus). Esimese sellise nuppu valikus on Paragraph, sealt alt saab valida teksti vormingut (näiteks pealkirja suurust Heading 1, Heading 2 jne.).

Kodulehe teksti vormindamine

Kas pildi lisamine on kõige suurem peavalu?

Paljud kasutajad on pidanud kodulehele pilte lisama. Lähteülesanne lisada pilt tundub üsna lihtne, kuid kuidas seda reaalselt teha, et õige suurusega pilt soovitud kohta saaks?

Pildi lisamiseks paiguta soovitud lõiku kursor ning kliki nupul Insert/Edit image.

Kodulehe pildi lisamine

Klikkides pildi lisamise nupul avaneb aken, kus saab sobiva pildi valida ja lisada.

Joomla pildi lisamine

Vaikimisi piltide kaust on Images. Ülemisel pildil on valitud juurkaust ja keskmises tulbas on näha selle kausta sisu. Tavaliselt lisatakse artiklites sisalduvad pildid stories kausta, kuid soovi korral võib luua ka ise uusi kaustu.

Joomla image manager

Avades sobiva kausta saan ma valida pildi kodulehele. Ma klikin pildi failil, mille tekst muutub seepeale paksuks ning samal hetkel täidetakse tühjad väljad andmetega.

URL – pildi teekond kodulehel

Alternate Text – automaatselt lisatud pildi pealkiri, kuid soovitav on see ümber nimetada rohkem pilti iseloomustavaks. See on määrava tähtsusega näiteks Google pildi otsingumootoris.

Dimensions – seal on kuvatud pildi mõõtmed, vajadusel saab neid muuta. Proportional ees olev linnuke muudab mõõtmeid proportsionaalselt.

Pildi positsiooni muutmine

Alignment annab võimaluse muuta pildi positsiooni leheküljel. Kui ma muudan pildi positsiooni, siis paremal olevas Preview aknas on näha see visuaalselt. Valides Left, asetatakse pilt teksti suhtes vasakule. Clear valikuga saab pildi ümbrust puhastada. Erinevaid valikuid saab näha Preview aknast.

Järgmine muudetav parameeter on Margin. Siin saab seadistada pildi ümber olevat vaba ruumi. Peamiselt on need väljad tühjad. Kuid kui ma muudan pildi positsiooni, siis meeldib mulle jätta ka pildi ja teksti vahele vaba ruumi. Näiteks antud juhul kui paigutan pildi vasakule, siis oleks kena jätta paremale 10px ja alla 5px vaba ruumi. Selleks eemaldan Equal Values eest linnukese ning lisan Right ja Bottom aknasse vastavalt 10 ja 5.

Soovi korral saab Border parameetritega lisada ka pildile raami ning lõpetuseks klikin pildi lisamiseks artiklisse Insert nupul.

Selliselt toimub pildi lisamine, kui pilt on eelnevalt kodulehe serveris olemas. Aga siis kui sul sobivat faili kodulehel ei ole, on JCE arendanud lihtsa faili üleslaadimise tööriista.

Vali sobiv kaust kuhu pilti laadida, kui soovid luua uue kausta, siis kliki New Folder ikoonil…

Pildi laadimine kodulehele

Kui õige kaust on valitud siis kliki Upload ikoonil (keskmine ikoon ülemisel pildil). See avab akna kus sa saad lihtsalt lohistada või Browse nupu kaudu lisada sobiva pildi oma arvutist. Pildi üleslaadimiseks kodulehe serverisse kliki Upload nupul.

Pildi laadimine kodulehele

Nüüd on pilt laetud ilma artikli lisamise akent sulgemata.

Kokkuvõtteks

See artikkel on Joomla standardsest toimetajast võimsama vahendi kasutamiseks, et kodulehele oleks mugav ja parem sisu lisada. Mina kasutan JCE toimetajat kõikidel oma loodud kodulehtedel. See tarkvara on tasuta ja kõigile kättesaadav aadressil http://www.joomlacontenteditor.net