Joomla versioonide uuendused

Kõigest paar nädalat on möödunud kui juba on ilmunud järjekordne Joomla versiooni uuendus. Seekord on 2.5.4 versiooni uuenduses lisaks turvalisuse parandusele ka kolm uut täiendust.

1. CMS versiooni kuvamine META andmetes. See funktsioon lisab parameetri Üldised seaded alla Joomla versiooni näitamise kohta. Vaikimise on selle väärtuseks Jah, kuid saab määrata ka Ei. Antud võimalus lubab Google Webmaster Tools rakendusel teavitada lehekülje administraatorit Joomla uue versiooni ilmumisest.
2. Ligipääsu võimaldamine kodulehe keelelisusest sõltuvalt.
3. Automaatse lehekülje uuendamise usaldusväärsuse tõstmine erinevate kodulehe majutajate juures.

Lisaks neile uutele võimalustele on tehtud versionis 2.5.4 kaks madala tähtsusega turvalisuse parandamist.

Vahepeal on ilmunud ka Joomla 1.5.26 veriooni uuendus, kus on kõrge tähtsusega turvalisuse parandamised. Seega on antud uuenduse paigaldamine väga oluline.