Soodne kodulehe majutus

Kõik kodulehe omajad teavad, et lisaks domeeni registreerimisele on vajadus ka koduleht kusagil majutada. Mõlemaga kaasneb tavaliselt aastapõhine tasu. Kõigil meie klientidel on võimalus majutada oma koduleht väga soodsa hinnaga 39€ aastas. Kodulehed majutatakse Pilves keskkonnas. Senine kogemus on näidanud, et meie poolt majutatavad kodulehed on kättesaadavad 99% ajast.