Valminud kaks kodulehte

AS Järvak kodulehe kujunduseks on valitud You!Joomla YouFauna.

Ettevõtte asukoha kaardi kuvamisel kasutasime Google Maps võimalust. Piltide näitamine on tehtud läbi RocketTheme RokBox plugina. Hinnapäringu tellimine toimub EMF Form Builder kaudu.

AS Järvak on transpordi- ja logistikaettevõte, kes pakub transporditeenust Eesti sisesel ja rahvusvahelisel turul aastast 1994.

Teine viimati valminud koduleht oli Tamula Vanake võrkpalliturniirile.

Lehekülje kujunduse platvormina on kasutusel uudne RocketTheme Gantry.

Võistkondade registreerimise vormina on siin kasutatud väga mugavat Google Docs Form lahendust. Vormi kaudu sisestatud andmed lisatakse automaatselt Google tabeltöötlus tarkvarasse, kus saab andmeid edasi töödelda.

Rahvavõrkpalliturniir Tamula Vanake on üks tuntumaid ja suuremaid võrkpalliturniire Eestis, mis peetakse väliväljakutel.